Kvinder med vilje til at forandre

Uddannelse, som skaber ledere

Målet på Asian University for Women er at uddanne kvinder, som engagerer sig, skaber forandring og vil være ledere.

De studerende på Asian University kommer fra 19 forskellige lande og har meget forskellige baggrunde og varierende skolegang og kundskaber i fx matematik og engelsk. Det er den enkeltes mod og viljen til at skabe forandring, der er afgørende for at blive optaget på universitetet.

Vi kræver, at de studerende kan tænke selv og derfor introducerer vi dem til kritisk tænkning og til, hvordan de kan bruge kritisk tænkning til at analysere data. Vi lærer dem fx, at det ikke er i orden at kopiere og plagiere, men at man skal vurdere og citere kilder, fortæller Rehana Khan om de programmer, som forbereder kvinderne til bachelorstudier. Rehana Khan Rehana Khan leder optaget af studerende til Asian University for Women og sidder med til optagelsesinterviews med de kvinder, som har bestået optagelsesprøven i engelsk, læsefærdighed, skrivefærdighed og matematik. 

Pathways for Promise er navnet på forløbet for de kvinder, som aldrig har haft adgang til kvalitetsundervisning i engelsk og matematik. Det varer et år og sikrer, at kvinders opvækst og baggrund ikke bliver afgørende for deres muligheder. Access Academy er den anden linje ind på Asian University for Women, og er for de kvinder, som har ”huller” i deres skolegang. De får et års undervisning i engelsk, IT og matematik men har også fag som verdenshistorie og introduktion til videnskab, kritisk tænkning og kildekritik. Undervisning i Asien er typisk udenadslære og unge mennesker bliver sjældent skolet i at give originale svar på spørgsmål og udfordringer.

The Undergraduate Program er sammensat af et års undervisning i fag som analyse, etik, litteratur, samfund, naturvidenskab, IT-videnskab, matematik og skriftlig fremstilling samt fag med fokus på regionale udfordringer i Asien og kvinders rolle i samfundsudviklingen. Ved afslutningen af det indledende år vælger de studerende et af fem specialer: Bioinformatik, Økonomi, Miljøvidenskab, Politik, filosofi og økonomi eller Sundhedsvidenskab.

En ting er den akademiske uddannelse. En anden afgørende del af dannelsen fra Asian University for Women er kulturel udveksling. De studerende fra mange forskellige lande bor sammen, spiser sammen, laver opgaver sammen og går til karate og undervisning i kreative fag som fx musik og filmproduktion. Der er over årene produceret mere end 500 dokumentarfilm om alt fra kvinders rettigheder til livet som fisker. I løbet af de tre-fem år en studerende er på campus, får hun derfor en unik indsigt og forståelse for andre kulturer.

Målet på Asian University for Women er at uddanne kvinder, som engagerer sig, skaber forandring og vil være ledere.

Studerende kommer fra 19 forskellige lande og har meget forskellige baggrunde og varierende skolegang og kundskaber i fx matematik og engelsk. Det er den enkeltes mod og viljen til at skabe forandring, der er afgørende for at blive optaget på universitetet.