Asian University for Women

Et unikt universitet for kvinder

Asian University for Women er det første af sin slags: En højere læreanstalt dedikeret til kvinders uddannelse og udvikling som ledere, fordi intet land kan udvikle sig tilstrækkeligt, når halvdelen af befolkningen er nægtet adgang til videregående uddannelse. 

Kvinder, som skaber forandring og udvikling

Asian University for Women skiller sig ud med en klar mission om at uddanne kvinder til ledere, der vil skabe forandring. Universitetets mål er at udstyre de studerende med stærk social tolerance, kritisk tænkning og inspiration til aktivt at arbejde for store forandringer.

Universitetet tiltrækker studerende fra 18 lande i Asien og Mellemøsten, inklusiv fra marginaliserede grupper som rohingya flygtninge, tekstilarbejdere på fabrikker i Bangladesh, kvinder fra konfliktområder som fx Afghanistan, Syrien og Yemen. 

Den næststørste nationalitet blandt de studerende er gruppen af afghanske kvinder efter den klart største, nemlig de lokale kvinder fra Bangladesh. Flere end 1.000 kvinder har taget afgangseksamen fra Asian University for Women i løbet af universitetets første 12 leveår. Der er p.t. indskrevet ca. 1.000 studerende.

Asian University for Women hviler på tre grundtanker

Ligestilling er afgørende for udvikling

De studerende på Asian University for Women kommer fra lande, hvor piger og kvinder ikke er ligestillet med drenge og mænd. Mens piger i de flestes hjemlande efterhånden har god adgang til grundskole, så er adgangen til videregående uddannelse stærkt begrænset og uligheden stiger jo længere op i uddannelsessystemet, man kommer. Det samme sker i takt med, at man bevæger sig fra by til land.

Asian University for Women tilbyder et studiemiljø, som er sikkert for kvinder og som understøtter og tilskynder læring, nysgerrighed og ambitioner.  Kvinder, der kommer fra kulturer, hvor det ikke er tilladt for piger og kvinder at flytte hjemmefra alene, får her en vej til uddannelse.

Kvindelige ledere er afgørende for at skabe ligestilling og udfordre de sociale, politiske og institutionelle barrierer for kvinders muligheder. 

Et universitet, som klæder sine studerende på med et kritisk blik for ligestilling, udklækker ikke bare uddannede kvinder men også kvinder, som kan bruge deres viden, selvopfattelse og lederevner til at arbejde for mere ligestilling i alle aspekter af samfundet. Kvinderne fra Asian University for Women indtager fx lederroller i internationale organisationer eller ditto i deres hjemlande – de er i praksis med til at skabe forandring ved at skabe større ligestilling og være rollemodeller for andre kvinder.

Samtidig taler erfaringer fra verdens kvindeuniversiteter et tydeligt sprog: Kvinder, som går på uddannelsesinstitutioner, som kun er for kvinder, får i højere grad end kvinder, der uddanner sig på universiteter for begge køn, succes med at indtage lederpositioner.

Målet er 3.000 studerende

Det er fundamentalt for Asian University for Women at skabe et stadigt større netværk af kvindelige ledere i Asien og Mellemøsten. Derfor er det er afgørende at øge optaget af studerende, som arbejder for social og økonomisk forandring i regionen.

Asian University for Women har allerede bevist sin berettigelse. Universitetet har p.t. mere end 1.000 studerende og forventer at øge optaget med 100 kvinder årligt de kommende år. Når universitetet flytter ind på et permanent campus og bliver i stand til at udvide sine faciliteter, vil det have plads til over 3.000 studerende, ligesom udbuddet af uddannelser vil omfatte flere akademiske linjer og kandidatuddannelser.

Universitetet har flere mål, de arbejder på at nå:

Ledelse og international anerkendelse af Asian University for Women

Dr. Dipu Moni

Dr. Dipu Moni

Læge. Menneskerettighedsadvokat og undervisningsminister i Bangladesh. Forkvinde for bestyrelsen for Asian University for Women.

Cherie Blair

Menneskerettighedsadvokat. Har siden 2011 været chancellor for Asian University for Women.

Dr. Rubana Huq

Ph.D. Rektor for Asian University for Women.

Sheikh Hasina

Sheikh Hasina

Premierminister i Bangladesh og leder af Rådet for Asian University for Women.

Lone Dybkjær var medlem af universitets Råd, som ledes af Bangladeshs premierminister Sheikh Hasina og tæller fem øvrige medlemmer: Emma Bonino, forhenværende udenrigsminister i Italien, Laura Bush, tidligere førstedame i USA, Anson Chan, tidligere administrationschef i Hong Kong, Chandrika Bandaranaike Kumaratunge, tidligere præsident i Sri Lanka samt hendes kongelige højhed Storhertuginde Maria Teresa fra Luxembourg.