12 legater til studerende på public health

Eti vil forbedre sundheden for fire millioner arbejdere i teplantager

Da Eti Yabad voksede op i Shamshernagar teplantage i Moulovibazar området i det centrale Bangladesh blev bøger hendes pusterum. Hun er datter af en plantage-arbejder og er vokset op i meget fattige kår. Men hun begyndte tidligt at læse bøger. Først på bengali, siden lærte hun engelsk i gymnasiet og blev en flittig læser af engelsksprogede bøger. 

Eti har oplevet, hvor udfordrede arbejdere i teplantagerne er. De er så fattige, at der ikke altid er råd til mad. Og forebyggelse af sygdom og indsatser for bedre sundhed er en luksus, som ingen har råd til. De fleste har ingen fokus på bekæmpelse af livstruende sygdomme gennem simpel hygiejne, rent vand og mad samt et godt indeklima. Sygdomme, som egentlig er lette at behandle – fx diarré eller kolera – er udbredte i teplantagerne, ligesom der er flere og flere tilfælde af tuberkulose. Eti har altid undret sig: Hvorfor har hverken plantageejerne eller regeringen aldrig lavet kampagner, der kan gøre arbejderne og deres familier opmærksomme på forebyggelse? Og hun har tænkt på urimeligheden i, at de lokale hospitaler er primitive, og at folk generelt ikke har adgang til behandling, medicin og pleje.

Eti har altid gerne villet være læge, men familiens økonomi rakte ikke. Interessen for lægegerningen og naturvidenskab førte hende til public health uddannelsen på Asian University for Women.

Etis mål i livet er at forandre de dystre sundhedsvilkår for de flere end fire millioner arbejdere og deres familier i Bangladesh’ teplantager. Hun har allerede lært meget om smitsomme sygdomme, hvordan de spreder sig, og hvordan de kan forebygges. Det er viden, hun aldrig tidligere er stødt på, og hun tænker, at det så ikke er underligt, at alle derhjemme, hvor hun kommer fra, er totalt uvidende om forebyggelse, smitte og behandling. Derfor vil Eti gerne arbejde for sundhedsmyndighederne eller en NGO. Hun vil lave kampagner og information om sundhed og hygiejne, målrettet de marginaliserede arbejdere i teplantagerne. Hun håber, at hun ad den vej kan være med til at sikre sit folk adgang til mere viden og til et sundere liv.

 
12 kvinder på bacheloruddannelsen Public health får legater finansieret med støtte fra Novo Nordisk Fonden

Lone Dybkjær Scholarships er etableret som en politisk uafhængig fond, der viderefører Lone Dybkjærs livslange arbejde for ligestilling. Lone Dybkjær var gennem hele sit liv dybt engageret i ligestilling og kvinders rettigheder – også i Asien, hvor hun var en af hovedkræfterne bag etableringen af Asian University for Women. For som hun sagde, er det at løfte kvinders kompetencer og uddannelsesniveau den bedste udviklingsbistand, vi kan give.