Redegørelse for Fondens uddelingspolitik

Lone Dybkjær Fonden har i tæt samarbejde med Asian University for Women udarbejdet en samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding), der rammesætter Fondens samarbejde med universitet. Samarbejdsaftalen sikrer, at Lone Dybkjær Fonden i samarbejde med med Fondens Partnerskaber kan målrette de enkelte scholarships til fx særlige uddannelsesretninger eller nationaliteter. Formålet er på sigt at kunne skabe et grundlag for internships – fx i en virksomhed, der er engageret i andre dele af Asien eller Mellemøsten. Inden for disse rammer er det Asian University for Women, der udvælger de rette scholarships-modtagere blandt de studerende. Dermed sikrer vi, at der er det bedst mulige match mellem donorer og Asian University for Women.

For Lone Dybkjær Fondens bestyrelse er det vigtigt, at den enkelte studerende er garanteret et 3-årigt scholarship (svarende til 45.000 USD). Derudover er det en forudsætning, at de studerende kan følges gennem hele deres uddannelsesforløb. I samarbejde med Asian University for Women og donorerne udbetaler vi derfor hvert scholarship i rater på 15.000 USD per år. I særlige tilfælde hvor Asian University for Women og donorerne er enige, kan et scholarship målrettes til major-uddannelsen.

Lone Dybkjær Fonden er som udgangspunkt en gennemstrømningsfond, hvor midlerne går direkte til formålet. På den måde sikrer vi, at donorer og samarbejdspartnere har mulighed for at støtte konkrete faglige formål og særlige grupper af studerende.