Lone Dybkjær Fondens aktiviteter

I samarbejde med Asian University for Women har Lone Dybkjær Fonden udviklet en samarbejdsaftale, der sikrer at Fondens strategiske samarbejdspartnere, der, hvis de ønsker det, kan følge de studerende tæt og have medindflydelse på hvilke uddannelsesretninger eller lignende, de ønsker at bidrage til.

Derudover øger Lone Dybkjær Fonden løbende Fondens aktiviteter med henblik på at gøre disse mere permanente i forhold til den direkte kommunikation med donorer, udadvendt kommunikation og information inkl. løbende opdatering af hjemmeside, nyhedsbrev og synlighed på sociale medier, administration af konkrete scolarships samt en række tilknyttede aktiviteter målrettet danske virksomheder og universiteter mv.

Det er blandt andet gennem disse aktiviteter, at Lone Dybkjær Fonden vil styrke bevidstheden om, at bistand til uddannelser og ligestilling er en helt fundamental kombination, der er kommet for at blive. Af den grund arbejder Fonden ligeledes sideløbende med at opbygge et engageret og aktivt netværk, som vil bidrage til at sætte fokus på vigtigheden af at løfte kvinders fagkompetencer og uddannelsesniveau i Asien og Mellemøsten.

Samarbejde med danske virksomheder

I tilknytning til virksomhedsdonationer arbejder Lone Dybkjær Fonden på at udvikle særlige Partnerskaber, der sigter mod at etablere såvel et netværk som et samarbejde med danske virksomheder, som kan bidrage med uddannelsesaktiviteter, praktikophold etc. Det kan fx være virksomheder, der ønsker at blive partnere og donorer, virksomheder med afdelinger, produktion og/eller salg i Asien eller virksomheder, der er interesseret i at etablere praktikophold (”interns”) til studerende fra Asian University for Women. Dette arbejde har til hensigt at bygge bro mellem universitetets uddannelser og virksomheder og dermed supplere og forankre den enkelte virksomheds viden og innovation i den respektive regions lokalsamfund.

Samarbejde med danske universiteter og NGO’er

Lone Dybkjær Fonden arbejder desuden på at etablere en række samarbejder med de største og mest relevante danske universiteter i Danmark med henblik på udveksling af studerende og undervisere mellem danske universiteter og Asian University for Women. Denne indsats er blandt andet baseret på, at Asian University for Women, i takt med den igangværende udvidelse og øget optag af studerende, har brug for flere undervisere, som kan bidrage med undervisnings- og/eller forskningserfaring.

For at imødekomme stigningen i afghanske studerende arbejder Asian University for Women desuden lige nu på at udvide sine studieforberedende programmer. Her er målet blandt andet at mobilisere en række nyuddannede fra verdens topuniversiteter til at undervise på de 1-2-årige Fellowships. På denne baggrund arbejder Lone Dybkjær Fonden på at indlede en dialog med danske universiteter om et øget samarbejde om undervisere – ikke mindst for at styrke formidlingen af den danske demokratiske og korruptionsfrie indretning af såvel myndigheder og institutioner som virksomheder.

Derudover arbejder Lone Dybkjær Fonden for at etablere samarbejder med både danske og internationale NGO’er for at skabe et øget, positivt fokus på at sikre videregående uddannelse til kvinder. Målet er at samarbejde med danske og udenlandske studerende, der i forvejen arbejder i Asien og Mellemøsten og på den understøtte den helt særlige og ofte komplicerede rekrutteringsproces af studerende til Asian University for Women. De studerende kommer fra knap 20 forskellige lande, som ikke alle er tilhængere af uddannelse til kvinder. Rekrutteringen indebærer derfor ofte en risiko og er altid en proces, som kræver netværk og gode kontakter lokalt i de lande og kulturer, hvor kvinderne kommer fra. Igennem et tæt samarbejde med danske og internationale NGO’er, kan vi derfor øge mulighederne for at spotte potentielle studerende i forskellige lokalsamfund i Asien og Mellemøsten.